Místní knihovna Paršovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Paršovice se nachází uprostřed obce v budově Obecního úřadu Paršovice a Pošty, v suterénu..

Pro veřejnost je otevřena v sobotu odpoledne 

Je zde možnost využití veřejného internetu

Od letošního roku zde pracuje knihovnice slečna Petra Michalíková.

Knihovna disponuje stálým knihovním fondem: 1872 svazků a výměnným fondem: asi 240 svazků. Výměna knihovního fondu se provádí pravidelně 3x ročně (mezi knihovnami střediska Všechovice). Katalog je součástí střediskového on-line katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz

Poslední cirkulace knihovního fondu: ve středu 26. února 2019

Seznam cirkulačních knih naleznete zde v záložce "výměnný fond".

 

 Na těchto internetových stránkách se připojíte k online katalogu a najdete si na nich nejen knihy, které jsou k dispozici v knihovně v Paršovicích, ale i knihy, které si můžete půjčit v jednotlivých obecních knihovnách, které spadají pod střediskovou knihovnu Všechovice. Knihovna Všechovice zastává střediskovou funkci pro 11 okolních knihoven. 

http://www.knihovnavsechovice.cz/stranka/on-line-katalog